Naše akce (Archiv 2023)


PLÁN AKCÍ SPOLKU MOJE ROČOVSKO,Z.S. PRO ROK 2023

1.    1. TURNAJ DVOJIC V BADMINTONU – TERMÍN – PODZIM 2023


2.   2. VELIKONOČNÍ POSEZENÍ – TERMÍN DUBEN 2023


3.    3. DĚTSKÝ DEN – TERMÍN ČERVEN 2023


4.    4. BUŘTOVÁNÍ – DUBEN - KVĚTEN 2023


5.    5. FOLKOVÉ SETKÁNÍ – KVĚTEN – ČERVEN 2023


6.    6. KŘESLO PRO HOSTA ISLÁM - ČERVENEC 2023


7.    7. DIVADELNÍ FESTIVAL – TERMÍN ČERVENEC 2023


8.    8. VÝLET SENIORŮ PO KRÁSÁCH A ZAJÍMAVOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY – TERMÍN ZÁŘÍ 2023


9.    9. DOVEZENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA DO ROČOVA, ÚLOVIC A BŘINKOVA - TERMÍN 24.12.2023


10.    10. SILVESTROVSKÝ POCHOD ÚLOVICE-ROČOV - TERMÍN 31.12. 2023


Vypracoval : Hrdlička Stanislav – předseda spolku

Pozn:
Jedná se pouze o plán. Jednotlivé akce a termíny se mohou změnit.